Wybierz lokalizację oddziału

Kraków

Zmień...
Ustal moją lokalizację

lub wybierz najbliższy sklep z listy

Zapisz

Dane kontaktowe

Aleja Powstania Warszawskiego 15,
31-539 Kraków

tel. 503 198 917

tel. 508 566 750

email: promo@lobos.pl

email: ksero@lobos.pl


Godziny otwarcia

pon - pt 8.00 - 17.00

sobota nieczynne

Zobacz w google maps

BIGOWANIE (PRZEGNIATANIE) to proces introligatorski, mający na celu ułatwienie zaginania materiału w określonym miejscu. Polega na wyciśnięciu rowka w papierze, kartonie lub innym materiale za pomocą noży bigujących.

BROSZURA to  wy­rób poligra­ficz­ny, składający się maksymalnie z 64 stro­n. Każdy arkusz papieru składający się na broszurę, zadrukowywany jest dwustronnie, co umożliwia złożenie broszury, mającą formę cienkiej książeczki. Ilość stron przygotowanego dokumentu musi być podzielna przez 4. Maksymalny format arkusza w druku cyfrowym to format A3. Po wydrukowaniu strony broszury są falcowane (tj. składane), a następnie zszywane w dwóch miejscach.

CMYK to paleta barw składająca się z czterech podstawowych kolorów farb drukarskich, wykorzystywanych przez drukarki umożliwiające wydruk kolorowy. Nazwa ta pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw wykorzystywanych kolorów farb. Jest to kolejno Cy­an (niebieski), Ma­gen­ta (purpurowy), Yel­low (żółty) oraz Bla­ck (czarny). Przygotowując plik do druku, pracuj w przestrzeni barwnej CMYK.

DTP (ang. De­sk­top Pu­bli­shing, czyli publikowanie zza biurka) to termin określający ogół czynności, jakie należy wykonać, przygotowując materiał tekstowy lub graficzny, który będzie następnie wydrukowany.

DPI (ang. Dots Per Inch - punk­ty na cal) to licz­ba punk­tów obrazu cyfrowego, przypadająca na dłu­go­ści ca­la, używana w opisie grafiki rastowej. Jest to liczba określająca rozdzielczość danego pliku. Im wyż­sza roz­dziel­czość, tym lepsza jakość wydruku. Pamiętaj jednak, że sztuczne „podbijanie” punktów DPI nie poprawi jakości wydruku.

DRUK CYFROWY to technika drukowania, która odbywa się poprzez wydruk cyfrowego pliku graficznego lub tekstowego, bez wykorzystywania form drukarskich czy matryc, używanych podczas druku offsetowego. Jest możliwy dzięki współpracy komputera z urządzeniem drukarskim. Druk cyfrowy to najpopularniejszy rodzaj druku, wykorzystywany przede wszystkim przy niskich nakładach, umożliwiający jednocześnie wysoką jakość i krótki czas realizacji zamówienia.

DRUK SOLWENTOWY  to sposób druku, jaki umożliwia ploter atramentowy, w którym standardowe atramenty wodne zostały zastąpione solwentowymi atramentami pigmentowymi, wyprodukowanymi na bazie rozpuszczalników organicznych. Jest to druk niezwykle odporny na warunki atmosferyczne. Wyróżnia się dużą odpornością na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne czy ekstremalne różnice temperatur. Druk solwentowy jest polecany w szczególności w przypadku wydruku tablic reklamowych, banerów, umożliwia także druk plakatów, billboardów, kasetonów, flag i tym podobnych produktów.

FALCOWANIE, nazywane także złamywaniem, to różnorodne czyn­no­ści zwią­za­ne z za­gi­na­niem papieru w celu uzyskania arkusza o żądanym formacie. Podczas falcowania  arkusz papieru zostaje przyciśnięty w miejscu zagięcia, co umożliwia uzyskanie trwałego odkształcenia w wybranym punkcie kartki.  Falcowanie jest stosowane przede wszystkim podczas produkcji ulotek oraz folderów.

FOLDER to produkt poligraficzny, posiadający wyłącznie cztery strony. Ma formę arkusza złożonego jednokrotnie i nie jest w żaden sposób szyty. Występuje w różnorodnych formatach. Jest używany w celach reklamowych i prezentacyjnych.

FOLIOWANIE to szczególny sposób laminowania, który polega na pokryciu zadrukowanego arkusza za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Foliowanie zwiększa odporność zadrukowanej karki i zwiększa jej walory estetyczne. Wykorzystywane do foliowania folie występują w wersji matowej i błyszczącej.

GRAFIKA WEKTOROWA, zwana także obiektową, to grafika wykorzystująca kształty złożone z krzywych, umieszczonych na matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych. Grafikę wektorową odróżnia od grafiki rastrowej to, że możemy ją dowolnie powiększać i zmniejszać. Grafika wektorowa umożliwia druk B5, druk A1 oraz druk C1 dokładnie w tej samej jakości.

IMPOZYCJA  (inaczej składowanie lub montaż elektroniczny) to projektowanie obrazu całego arkusza przeznaczonego do druku. Innymi słowy jest to stworzenie rozkładu pojedynczych stron na arkuszu A3, który odpowiednio złożony, prezentuje kolejne strony w odpowiedniej kolejności        

KRZYWE  powstają w wyniku zamiany fontów (czcionek) na krzywe, czyli grafikę wektorową. Zabieg ten daje nam pewność, że niezależnie od ustawień komputera, projekt będzie wyglądał tak samo. Jest to proces zalecany podczas przygotowywania pliku przeznaczonego do wydruku w drukarni. 

LAMINOWANIE to jedna z najpopularniejszych w naszym centrum druku usługa poligraficzna, polegająca na pokrywaniu zadrukowanego arkusza laminatem, czyli tworzywem sztucznym o odpowiednich właściwościach. Proces laminowania zwiększa odporność wydrukowanego arkusza, dzięki czemu jest on niewrażliwy na uszkodzenia mechaniczne czy szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych.

LINIE CIĘCIA/ZNACZNIKI CIĘCIA/SZNYTY FORMATOWE to znaczniki umiesz­czo­ne na ar­ku­szu po­za ob­sza­rem druku, które wskazują na to, w którym miejscu należy obciąć papier, aby uzyskać żądany wymiar netto. Pokazują również, gdzie należy wykonać bigowanie lub falcowanie. Szyty przybierają forme cienkich kresek, oddalone są od formatu netto o około 3-5 mm. Szyty dla formatu netto można nanieść automatycznie, wybierając odpowiednie polecenie w programie DTP, natomiast pozostałe sznyty należy nanieść w programie ręcznie.

PASER lub inaczej PUNKTURA  to elementu graficzny, który umieszczony jest poza zadrukowanym polem. Stanowi celownik, bardzo przydatny w offsetowym druku barwnym. Dzięki niemu kolejne warstwy koloru nanoszone są w tym samym miejscu.  W przypadku wydruku dwustronnego, paser pomaga dopasować położenie druku z obu stron. Paser nie jest wykorzystywany podczas druku cyfrowego.

PERSONALIZACJA  jest używana podczas wydruku takich produktów jak dyplomy, certyfikaty, identyfikatory, listy, karty okolicznościowe, karnety i tym podobne.  Jest to druk wykorzystujący dodatkowe oprogramowanie, umożliwiające zmianę zindywidualizowanych danych, takich jak imię i nazwisko, logo, zdjęcia, znaki wodne, numerowanie i wiele innych. Zautomatyzowana personalizacja pozwala na uniknięcie błędów i pomyłek, często spotykanych podczas personalizacji ręcznej.

PERFORACJA to termin określający różnego kształtu otwory wykonane w papierze lub innym materiale, które są wykonywane w różnych celach, głównie jednak po to, aby ułatwić wpięcie arkusza do segregatora lub rozdzielanie strony lub równe oderwanie karki od całego bloku.

PLIK OTWARTY (lub format otwarty) to plik źródłowy, który zapisany został w taki sposób, że w dalszym ciągu możliwa jest jego edycja i nanoszenie zmian, na przykład dla programu Adobe Photoshop formatem otwartym jest PDS, natomiast dla programu Adobe InDesign – format INDD.  

PLIK ZAMKNIĘTY (lub format zamknięty) to plik zapisany w formacie,  który blokuje możliwość edycji i nanoszenia zmian.     

PPI (ang. Pixels Per Inch). to licz­ba pikseli, przypadająca na dłu­go­ści ca­la, używana do opisu rozdzielczości obrazów bitmapowych.

RGB to paleta barw składająca się z trzech podstawowych kolorów. Nazwa ta pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw wykorzystywanych w tej palecie kolorów. Jest to kolejno Red (czerwony), Green (zielony) oraz Blue (niebieski). Jest to model przestrzeni barw, wynikający z budowy ludzkiego oka i jego możliwości odbiorczych. Paleta RGB stosowana jest przede wszystkim podczas pracy z plikami nie przeznaczonymi do wydruku..

SPADY I MARGINESY. Spad to ob­szar dru­ku, któ­ry nie wchodzi w skład formatu netto konkretnego wydruku. Spad jest gwarancją, że obszar druku będzie dochodził do krawędzi arkusza, po przycięciu papieru. Najczęściej stosowany rozmiar spadu to 3 mm z każdej strony arkusza, czasem dochodzi jednak do 5 mm.

Mar­gi­nes we­wnętrz­ny jest potrzebny, aby zaznaczyć obszar w formacie netto i określić odległość elementów od brzegu arkusza. Dzięki zastosowaniu marginesów, nasz tekst, zdjęcia, logotypy itd. będą oddalone od krawędzi. Używając ich, wykluczamy możliwość „przycięcia” tych elementów.

ULOTKA to kolorowy lub czarno-biały wydruk, najczęściej w niewielkim formacie, przeznaczony do szybkiego rozpowszechniania. Celem ulotki jest rozpowszechnianie treści informacyjnych, promocyjnych lub propagandowych. Jest jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów reklamowych,.